Licenční podmínky Remito.cz

1. Ochrana autorských práv programu

webová aplikace pro správu událostí Remito.cz je chráněna autorskými právy. Kopírování, rozšiřování a každé další plagiátorské zneužití – rovněž jeho částí – jsou přípustné pouze tehdy, pokud licenční podmínky nebo smlouva individuálně uzavřená se zákazníkem taková práva poskytují.
 

2. Získání přístupu a používání aplikace Remito.cz

a) Pokud z bodu b) nevyplývá nic jiného, musí být před započetím každého používání zaplaceny kredity nezbytné pro užívání aplikace. Příslušné uživatelské právo vzniká teprve po úplném zaplacení (déle jen: zaplacení) k tomuto účelu stanoveného poplatku.
b) Remito.cz povoluje přístup do aplikace po registraci na www.remito.cz a její bezplatné používání přípustné pouze pro demonstrační nebo testovací účely. c) Pro každé další používání Remito.cz je potřeba zakoupit kredity pro zasílání informačních sms o splněných nebo nadcházejících událostí zadané uživatelem.
 

3. Rozsah užívacích práv

a) Zakoupením kreditů získá zákazník právo používat aplikaci na libovolném množství PC, telefonech, tabletech a ostatních zařízeních, které podporují připojení k internetu a obsahují příslušný software (webový prohlížeč).

b) Uživatel aplikace Remito.cz není oprávněn pořizovat fota aplikace (screen obrazovky/aplikace).
Uživatel aplikace Remito.cz nesmí kopírovat součásti aplikace, dodané obrázky, průvodní a obsahové texty, formátování a dokumentaci, která patří k této aplikaci, pomocí fotokopií nebo mikrofilmů, elektronického zálohování nebo jinými způsoby, ani rozšiřovat či pronajímat aplikaci anebo příslušnou dokumentaci, nebo je dávat třetím stranám k dispozici jiným způsobem.
c) Jakékoliv zneužití aplikace, poskytnutí aplikace a jejich částí třetím stranám je výslovně zakázáno a jakékoliv další zneužití podléhá trestnímu právu.